تعداد دوره‌ها   14
تعداد شماره‌ها   27
تعداد مقالات   345
تعداد نویسندگان   860
تعداد مشاهده مقاله   125,038
تعداد دریافت فایل اصل مقاله   96,095
نسبت مشاهده بر مقاله  362.43
نسبت دریافت فایل بر مقاله  278.54
تعداد پایگاه های نمایه شده   7
تعداد داوران  263
میانگین زمان هر مرحله از داوری 28 روز

درصد پذیرش

37 %

بازه زمانی بررسی اولیه مقالالت

7 روز

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری

5 ماه

متوسط زمان از پذیرش تا انتشار مقاله براساس تعداد هفته

25 هفته  • «پژوهش‌های حبوبات ایران» نشریه‌ای است علمی‌ که از خردادماه سال1389، به‌صورت دوفصلنامه (دو شماره در سال) به‌صورت منظم و پیوسته انتشار می‌یابد.
  • این نشریة علمی، به‌وسیلة پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب تفاهم‌نامة همکاری با شِش دانشگاه کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تربیت‌مدرس، شهیدباهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، انتشار می‌یابد.
  • این نشریة تخصصی، نتایج تحقیقات حبوبات را در زمینه‌های مختلف، شامل زراعت و بِه‌زراعی، بِه‌نژادی و بیوتکنولوژی، اکوفیزیولوژی، مقاومت و تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی، گیاه‌پزشکی، صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی، مکانیزاسیون و...، در قالب مقالات پژوهشی، پس از داوری منتشر می‌کند.
  • منظور از حبوبات، بقولات مهم زراعی شامل نخود، عدس، انواع لوبیا، ماش، باقلا، نخودفرنگی، دال‌عدس و خُلّر می‌باشد.
  • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد/ نوع داوری: دوسوناشناس/ سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات
  • این نشریه، از سامانه مشابهت‌یاب «همیاب» استفاده می‌کند.

  • این نشریه در هیچ‌کدام از فرایندهای دریافت تا پذیرش، هیچ‌گونه وجهی را بابت پردازش‌های مختلف مقاله، از نویسنده(گان) دریافت نمی‌نماید.

  • ضریب تأثیر در سال 1399: 0/033 (ISC)
  • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: «ب»
شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1402 

بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

صفحه 92-111

10.22067/ijpr.v14i1.2208-1042

جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ سیده محبوبه میرمیران؛ محمد محمدی؛ علیرضا حسن فرد


ابر واژگان