اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
مدیر مسئول: دکتر محمد کافی
سردبیر: دکتر احمد نظامی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۵X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی-پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • آسیه سیاهمرگویی
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • ابراهیم دورانی
 • اسماعیل قلی نژاد
 • الهام عزیزی
 • الهه برومند رضازاده
 • جعفر ذوالعلی
 • جعفر نباتی
 • حسن پرسا
 • حمیدرضا فلاحی
 • داود صادق زاده اهری
 • سرور خرم دل
 • سعید رضا وصال
 • سید حسن مرعشی
 • سید حسین صباغ پور
 • سید عبدالرضا کاظمینی
 • عباس بیابانی
 • عبدالمجید مهدوی دامغانی
 • علی اکبر محمودی
 • علی سپهری
 • غلامرضا محسن آبادی
 • فاطمه ذاکر تولایی
 • قاسم محمدی نژاد
 • مجید دشتی
 • محمد بهزاد امیری
 • محمود رضا تدین
 • مرتضی عظیم زاده
 • مرتضی گلدانی
 • منیره چنیانی
 • نسرین مشتاقی
 • هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی
 • همایون کانونی
 • وحید سرابی
 • یحیی امام
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

ماریا بیهقی, حسن مرعشی, عبدالرضا باقری, مجتبی سنکیان, افسانه سادات فرساد
بازدید: 59

ارزیابی بودجه انرژی شدت‌های مختلف مصرف نهاده در ارقام مختلف لوبیا

محمدرضا اصغری پور, حسن شهقلی, عیسی خمری, عادل غدیری
بازدید: 91
بازدید: 29

بررسی اثر کاربرد سطوح نیتروژن و نسبت‌های کشت مخلوط نخودفرنگی (Pisum sativum) و کاهو (Lactuca sativa)

الهام رفتاری, علی نخ زری مقدم, مهدی ملاشاهی, حسین حسینی مقدم
بازدید: 43

ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم مشهد

علیرضا خداشناس, داود صادق زاده اهری, محمد دادمند, مهدی عباس زاده
بازدید: 75

بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

عبدالرضا احمدی, مژگان ویسی, منصور آقایی, سیدکریم موسوی
بازدید: 132