تعداد دوره‌ها   13
تعداد شماره‌ها   26
تعداد مقالات   330
تعداد نویسندگان   822
تعداد مشاهده مقاله   109,934
تعداد دریافت فایل اصل مقاله   81,724
نسبت مشاهده بر مقاله  333.13
نسبت دریافت فایل بر مقاله  247.65
تعداد پایگاه های نمایه شده   4
تعداد داوران  263
میانگین زمان هر مرحله از داوری 28 روز

درصد پذیرش

37 %

بازه زمانی بررسی اولیه مقالالت

7 روز

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری

5 ماه  • «پژوهش‌های حبوبات ایران» نشریه‌ای است علمی‌ که از خردادماه سال1389، به‌صورت دوفصلنامه (دو شماره در سال) به‌صورت منظم و پیوسته انتشار می‌یابد.
  • این نشریة علمی، به‌وسیلة پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب تفاهم‌نامة همکاری با شِش دانشگاه کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تربیت‌مدرس، شهیدباهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، انتشار می‌یابد.
  • این نشریة تخصصی، نتایج تحقیقات حبوبات را در زمینه‌های مختلف، شامل زراعت و بِه‌زراعی، بِه‌نژادی و بیوتکنولوژی، اکوفیزیولوژی، مقاومت و تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی، گیاه‌پزشکی، صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی، مکانیزاسیون و...، در قالب مقالات پژوهشی، پس از داوری منتشر می‌کند.
  • منظور از حبوبات، بقولات مهم زراعی شامل نخود، عدس، انواع لوبیا، ماش، باقلا، نخودفرنگی، دال‌عدس و خُلّر می‌باشد.
  • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد/ نوع داوری: دوسوناشناس/ سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات
  • این نشریه، از سامانه مشابهت‌یاب «همیاب» استفاده می‌کند.

  • این نشریه در هیچ‌کدام از فرایندهای دریافت تا پذیرش، هیچ‌گونه وجهی را بابت پردازش‌های مختلف مقاله، از نویسنده(گان) دریافت نمی‌نماید.

  • ضریب تأثیر در سال 1399: 0/033 (ISC)
  • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: «ب»
شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، دی 1401، صفحه 1-226 

به‌گزینی مقدماتی ژنوتیپ‌های نخود تیپ دسی جهت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرد

صفحه 139-159

10.22067/ijpr.v13i2.2205-1037

احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ الهه برومند رضازاده؛ حسام الدین سلوکی؛ سید جلال آذری


ابر واژگان