چک لیست ارسال مقاله

الزامات ارسال مقاله

  آیا مقاله شما مناسب چاپ در نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران میباشد؟

پیشنهاد می‌شود حوزه و تخصص نشریه را مطالعه کرده و مقالات منتشر شده در شماره‌های قبلی نشریه را ببینید.

  از اینکه مقاله در جای دیگری به چاپ نرسیده است یا بهطور همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده اطمینان دارید؟

  آیا دستورالعمل ارسال مقاله را مطالعه کردهاید؟

توصیه می‌شود قبل از آماده‌سازی مقاله دستورالعمل ارسال مقاله را به دقت مطالعه نمایید.

  آیا کلیه افرادی که نام آنها بهعنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن به این نشریه آگاهی دارند؟

  آیا نشریه برای بررسی و چاپ مقالات از نویسندگان هزینه دریافت می کند؟

هیچ هزینه‌ای برای چاپ مقالات دریافت نمی‌شود.

 

چک کردن محتوای مقاله

  آیا واژههای کلیدی مناسبی برای مقاله انتخاب کردهاید؟

واژه‌های کلیدی به خوانندگان مرتبط کمک می‌کند تا مقاله شما را سریعتر پیدا کنند.

  آیا عنوان و چکیده مناسبی برای مقاله نوشتهاید؟

انتخاب عنوان و چکیده مناسب به جلب توجه خوانندگان کمک مهمی خواهد کرد.

  آیا مقاله شما با دستورالعمل ارسال مقاله مطابقت دارد؟

مقاله باید منطبق با نحوه نگارش درخواستی نشریه باشد.

  آیا خواندن مقاله شما آسان است؟

متن مقاله به‌صورت روان و خوانا نوشته شود. تمام متن از نظر املایی و نگارشی چک شود.

  آیا به منابع مناسبی استناد کردهاید؟

با مطالعه سیاست نشریه درخصوص استناددهی مطمئن شوید که از سرقت علمی تصادفی جلوگیری می‌کنید. تمامی رفرنس‌های موجود در لیست منابع باید در متن دارای استناد باشند و برعکس.

 

برای ارسال مقاله آماده هستید؟

  آیا تعارض منافع را اعلام کردهاید؟

نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع (مالی مستقیم، مالی غیرمستقیم، تعارض حرفه‌ای و مالکیت فکری) را به صورت مشخص بیان‌کنند. فرم تعارض منافع را از سایت نشریه دریافت نمایید.

  آیا شناسه ارکید خود را درج کردهاید؟

شناسه ارکید یک شناسه منحصر به‌فرد است که تمام کارهای منتشرشده شما را به هم پیوند می‌دهد، اگر شناسه ارکید ندارید توصیه می‌شود آن را ایجاد کنید.

شناسه ارکید سایر نویسندگان را نیز زمان ارسال مقاله در سایت درج نمایید.

  آیا فایلهای ضروری را برای آپلود آماده کردهاید؟

برای ارسال مقاله، بارگذاری این فایل‌ها الزامی است:

  1. صفحه مشخصات نویسندگان (شامل اسامی، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی تمام نویسندگان، ایمیل و شماره تماس نویسنده مسئول)
  2. فایل اصل مقاله در قالب word و منطبق بر فرمت درخواستی نشریه
  3. فرم تعهدنامه
  4. فرم تعارض منافع