فرایند پذیرش مقالات

 • این نشریه از شیوه داوری دوسوکور استفاده می‌کند و در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله.
 • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات در این نشریه معمولاً کمتر از سه روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات، بین سه تا چهار ماه می‌باشد.
 • فرایند تصمیم‌گیری درخصوص مقالات، شامل مراحل زیر است:
 • ثبت‌نام نویسنده مسئول مقاله در وبگاه نشریه و ارسال مقاله
 • بررسی مقاله توسط دفتر نشریه از لحاظ فنی و ساختاری. در این مرحله ممکن است مقاله جهت انجام برخی اصلاحات ساختاری و بازنویسی طبق قالب رسمی و علمی نشریه، به نویسنده برگردانده شود.
 • مدیر اجرایی نشریه پس از بررسی و تأیید اولیه، مقاله را برای بررسی علمی مقاله و پیشنهاد داوران، برای اعضای هیئت تحریریه ارسال می‌نماید و پس از یک هفته، نتیجه را برای سردبیر نشریه می‌فرستد تا ایشان، داوران مقاله را تعیین نمایند.
 • همه مقالات قبل از ارسال به داوری، با نرم‌افزار مربوطه مشابهت‌یابی می‌شوند و چنانچه درصد و کیفیت تشابه، فراتر از حد متعارف باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می‌شود.
 • پس از مشابهت‌یابی، مقاله برای سه یا چهار داور انتخابی، ارسال می‌‌گردد و مهلت سه‌هفته‌ای برای ارزیابی علمی تعیین می‌گردد.
 • در صورت پیشنهاد رد مقاله توسط حداقل دو داور، برای مقاله نامه عدم پذیرش صادر می‌گردد.
 • در صورت درخواست بازنگری کلی یا جزئی مقاله از طرف حداقل دو داور، مقاله همراه با نظرات داوران، برای انجام اصلاحات و ارائه توضیحات، به نویسنده مسئول بازگردانده می‌شود.
 • به محض دریافت نسخه مقاله اصلاح‌شده و توضیحات احتمالی نویسنده، موارد توسط دبیر اجرایی بررسی شده و فایل‌های مربوطه جهت اظهارنظر دوم، برای داور نهایی ارسال می‌گردد.
 • در هر مرحله از داوری، چنانچه داوران از انجام داوری انصراف داده یا نتیجه ارزیابی را در مهلت مقرر ارسال ننمایند، داور دیگری انتخاب خواهد شد.
 • چنانچه سردبیر نتواند فرد مناسبی را به‌عنوان داور در مدت زمان معین پیدا کند، یا داوران منتخب از پذیرش بررسی اجتناب کنند، ممکن است به صلاح‌دید سردبیر، مقاله از روند بررسی حذف شود.
 • فرایند بالا، به هر تعداد لازم، در صورت اعلام نظر داور نهایی مبنی بر نیاز به اصلاحات، طی می‌گردد تا در نهایت، پذیرش یا عدم پذیرش مقاله از سوی داور نهایی اعلام گردد که در هر صورت، نامه حاوی نتیجه نهایی برای نویسندگان ارسال می‌گردد.
 • مقالات پذیرفته‌شده، بر اساس تاریخ دریافت و پذیرش، در نشریه منتشر می‌شوند.