تماس با ما

  • نام: دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
  • آدرس پستی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، کد پستی: 9177948974، دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
  • دانشگاه: فردوسی مشهد
  • تلفن: 38804819 (51) 98+
  • ساعت پاسخگویی: به صورت معمول، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 14
  • فاکس: 38807024 (51) 98+

CAPTCHA Image