کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 24
1. ارزیابی میزان خسارت تریپس پیاز Thrips tabaci روی پنج رقم و یک لاین لوبیا چیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i1.84584

صدیقه اشتری


2. ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه تارتن ‌دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-108

10.22067/ijpr.v11i2.76080

علی اصغر کاظمی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ آیت اله سعیدی زاده؛ عادل غدیری


7. نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 166-177

10.22067/ijpr.v9i2.57118

مریم حاتم آبادی فراهانی؛ زهرا تنها معافی


8. تأثیر ضایعات ماهی و کود‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna sinensis) و برخی خصوصیات خاک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-59

10.22067/ijpr.v8i1.47428

شاهین شاهسونی؛ علی عباسپور؛ مهدیه پارسائیان؛ زهرا یونسی


9. تأثیر قارچ مایکوریز، باکتری سودوموناس و اسید‌هیومیک بر شاخص‌های رشدی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-112

10.22067/ijpr.v8i1.50327

ندا جدیدالااسلام؛ شاهین شاهسونی؛ شاهرخ قرنجیک


10. بهبود خصوصیات کیفی دو رقم لوبیا با مصرف تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 44-56

10.22067/ijpr.v8i2.50917

کاظم خاوازی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ فرهاد رجالی


11. بررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-83

10.22067/ijpr.v8i2.52302

فاطمه قراجه داغی؛ محمدرضا بی همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ مریم رضایی نیا


13. اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 188-201

10.22067/ijpr.v7i2.46993

محسن عدالت؛ مریم کمالی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ بهرام حیدری


14. کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-31

10.22067/ijpr.v1394i1.26761

غلامرضا محسن‌آبادی؛ حسان صابری؛ مجید مجیدیان؛ سید محمد رضا احتشامی


15. بررسی تأثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-122

10.22067/ijpr.v1394i2.52687

محمد دشتکی؛ هادی محمدعلی پوریامچی؛ محمدرضا بی‌همتا


16. تأثیر مدیریت تلفیقی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌های هرز لوبیاچیتی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-150

10.22067/ijpr.v1394i2.32271

نورعلی ساجدی؛ سجاد حیدری؛ محمد جواد مدنی


17. ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-70

10.22067/ijpr.v1393i2.47004

سارا پرنده؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری؛ محمدقادر قادری


18. بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-116

10.22067/ijpr.v1393i1.46210

معصومه سادات راستی ثانی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی


21. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در نمونه های انتخابی کلکسیون لوبیا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i1.33510

شاهین واعظی؛ رقیه چراغ افروز؛ احمد عباسی مقدم


24. ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24705

سیده‌ فاطمه فخرراد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد حسن‌زاده خیاط