نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارزیابی پاسخ ارقام لوبیاقرمز با دو عادت رشدی مختلف به رقابت با علف‏‌های‏‌هرز

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 68-87

10.22067/ijpr.v12i1.81211

سیده زهرا طباطبایی پور؛ زهرا طهماسبی؛ علیرضا تاب؛ سجاد رشیدی منفرد