کلیدواژه‌ها = عملکرد
مستندسازی فرآیند تولید باقلا در مناطق گرگان، علی آبادکتول و آق قلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22067/ijpr.2024.87247.1087

محمدرضا منصوری واجاری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی؛ علیرضا نه بندانی


اثر مصرف زئولیت و کود مرغی غنی‌شده با روی و مس بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی لوبیاسبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-112

10.22067/ijpr.v13i1.2105-1007

مهیار محمدزاده؛ یوسف نیکنژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ داوود براری؛ سید میثم باغبانیان


تجزیه پایداری برخی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) با شاخص‌ها و نمودارهای روش‌ امی

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 214-228

10.22067/ijpr.v12i2.2103-1006

رحمت‌الله کریمی‌زاده،؛ پیام پزشکپور؛ محمد برزعلی؛ محمد آرمیون؛ پیمان شریفی


بررسی روابط بین برخی صفات زراعی مرتبط با عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تنش بیماری برق‎زدگی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 171-186

10.22067/ijpr.v12i1.84166

محدثه رحمت پور؛ فاختک طلیعی؛ حسین صبوری؛ معصومه خیرگو


ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه تارتن ‌دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 95-108

10.22067/ijpr.v11i2.76080

علی اصغر کاظمی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ آیت اله سعیدی زاده؛ عادل غدیری


واکنش رشد رویشی و زایشی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به کاربرد هیومیک‌اسید در آب آبیاری تحت تأثیر تراکم‌های مختلف کاشت

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 104-118

10.22067/ijpr.v10i2.69397

فرناز احمدی نورالدین وند؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاءاله سیادت؛ علی مشتطی


ارزیابی کمک آب زیرزمینی کم‌عمق در تأمین نیاز آبی دو رقم عدس (Lens culinaris L.)

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 191-203

10.22067/ijpr.v9i2.53905

هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضاپی؛ مختار قبادی


ارزیابی زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهد

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 37-53

10.22067/ijpr.v7i1.45118

حسن پُرسا؛ احمد نظامی؛ عبدالرضا باقری؛ سمانه نجیب‌نیا


بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41153

مسعود کامل شیخ‌رجه؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ سیده‌‌سودابه شبیری


ارزیابی کاشت بقولات به‌عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

10.22067/ijpr.v1392i1.33506

احمد نظامی؛ عبدالرضا باقری؛ مرتضی عظیم زاده؛ علی اکبر محمودی؛ علی بزرگمهر