داوران

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Publons_Id/Scopus Author ID ORCID
گودرز

احمدوند

دانشگاه بوعلی سینا

     
محمد  آرمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار      
محمدجواد  آروین دانشگاه باهنر کرمان      
محسن آزادبخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      
علیرضا آستارایی دانشگاه فردوسی مشهد      
مجید  آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس      
حمید  آماده دانشگاه علامه      
امیر آینه بند دانشگاه شهید چمران اهواز      
سید محمد علی  ابراهیم زاده موسوی دانشگاه تهران      
پروانه  ابریشم چی دانشگاه فردوسی مشهد      
سید محمدرضا  احتشامی دانشگاه گیلان      
پرویز  احسان زاده دانشگاه صنعتی اصفهان      
ابراهیم  احمدی دانشگاه بوعلی سینا      
احمد ارزانی دانشگاه صنعتی اصفهان      
هادی استوان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز شیراز 16507174900 0000-0002-5564-8029
قربانعلی  اسدی دانشگاه فردوسی مشهد      
هادی اسدی رحمانی موسسه تحقیقات خاک و آب      
سید وحید  اسلامی دانشگاه بیرجند      
یاسر اسماعیلیان مجتمع آموزش عالی گناباد      
حمید رضا  اصغری دانشگاه صنعتی شاهرود      
مهران اعلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      
علیرضا  افشاری فر

دانشگاه شیراز

     
امیرحسین  افکاری سیاح دانشگاه محقق اردبیلی      
غلامعباس اکبری دانشگاه تهران      
غلامعلی اکبری دانشگاه تهران      
سمیه  الوانی دانشگاه فردوسی مشهد      
یحیی امام

دانشگاه شیراز

     
حجت امامی دانشگاه فردوسی مشهد      
محمد بهزاد  امیری دانشگاه فردوسی مشهد      
امیری ده‌احمدی  امیری ده‌احمدی         
سپیده انورخواه دانشگاه فردوسی مشهد      
زینب  اورسجی دانشگاه فردوسی مشهد      
ابراهیم ایزدی دربندی دانشگاه فردوسی مشهد      
علی  ایزدی دربندی دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران      
محمد  بازوبندی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق      
عبدالرضا  باقری دانشگاه فردوسی مشهد      
علیرضا  برجسته دانشگاه فردوسی مشهد      
الهه  برومند رضازاده        
هما  بقایی        
حمیدرضا  بلوچی        
محمد بنایان اول        
مسعود بهار        
کیوان بهبودی        
محمدعلی بهدانی        
علیرضا بهشتی        
عباس بیابانی        
محمدرضا بی همتا        
مهدی پارسا        
بهمن  پاسبان اسلام        
حسن پاک نیت        
حسن پرسا        
پیام پزشکپور        
احمد علی  پوربابائی        
شهرام پورسیدی        
حمیدرضا  پورعلی بابا        
سیدهادی  پیغمبردوست        
مریم تاتاری        
محمود رضا  تدین        
منصور  تقوایی        
مسعود  تقی زاده        
رضا توکل افشاری        
حسین توکلی        
محمد جواد  ثقه الاسلامی        
مرضیه  ثمره هاشمی        
مجید  جامی الاحمدی        
متین جامی معینی        
مریم  جانعلی زاده        
احمد جعفرنژاد        
سعید جلالی هنرمند        
محمد  جلینی        
محسن  جهان        
وحید  جهانبخش        
محمد جوان نیکخواه        
محمد رضا  چائی چی        
نادر  چاپارزاده        
منیره چنیانی        
کمال حاج محمدنیا قالی باف        
فرهاد حبیب زاده        
رحیم حداد        
مجتبی حسن زاده دلویی        
فرزاد  حسین پناهی        
سعیدرضا  حسین زاده        
اکرم  حلاج نیا        
جواد  حمزه ئی        
محمد  خانجانی        
سعید  خاوری خراسانی        
رضا  خراسانی        
سرور  خرم دل        
حمید رضا  خزاعی        
محمد خواجه حسینی        
محمد خیرخواه        
علیرضا  دادخواه        
عادل دباغ محمدی نسب        
حمیدرضا  دری        
مجید دشتی        
ابراهیم دورانی        
رضا دیهیم فرد        
فاطمه ذاکر تولایی