کلیدواژه‌ها = علف‌هرز
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر مقدار بذر و مدیریت علف‌های‌هرز بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L.)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 152-164

10.22067/ijpr.v9i1.58059

عبدالرضا احمدی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مژگان بیزانوندی


4. اثر مقادیر مختلف کاه‌ و ‌کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiate)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 96-108

10.22067/ijpr.v8i2.48149

فاطمه خمدی؛ موسی مسکرباشی؛ پیمان حسیبی