کلیدواژه‌ها = نسبت برابری زمین
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاسبز و فلفل دلمهای تحت نظامهای کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 127-143

10.22067/ijpr.v12i1.81231

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد حسن هاتفی فرجیان


پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد باقلا و نخود به کشت مخلوط غلات-لگوم در شرایط رقابت با علف‌های‌هرز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 150-163

10.22067/ijpr.v8i1.51248

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ یحیی امام


اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 192-204

10.22067/ijpr.v8i2.50084

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم دل؛ روشنک شهریاری؛ فاطمه رنجبر؛ مهسا اقحوانی شجری