کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد باقلا و نخود به کشت مخلوط غلات-لگوم در شرایط رقابت با علف‌های‌هرز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 150-163

10.22067/ijpr.v8i1.51248

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ یحیی امام