نویسنده = سید سعید موسوی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع‌پذیری و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد لاین‌های امیدبخش نخود تحت شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 150-163

10.22067/ijpr.v11i2.70383

سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ فاطمه عبدی؛ همایون کانونی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد نخود تحت شرایط دیم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-208

10.22067/ijpr.v8i1.47588

سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ فرزاد کیان ارثی؛ داود احمدی دهرشید