نویسنده = ���������� ���������������� ���������� ��������������
تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/ijpr.v1i1.6338

فرجی فرجی؛ sana قلی زاده؛ hamid reza اولیایی؛ عظیمی گندمانی عظیمی گندمانی