مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی
بازدید: 154

تجزیة ژنتیکی زودرسی در نخود (Cicer arietinum L.)با استفاده از تجزیة میانگین نسل‌ها

عزت كرمی, سید حسین صباغ‌پور, محمدرضا نقوی, محمد تائب
بازدید: 20

بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخسارة یازده ژنوتیپ‌ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک

محمد زارع مهرجردی, جعفر نباتی, علی معصومی, عبدالرضا باقری, محمد كافی
بازدید: 83