مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی
بازدید: 22

بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین‌های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین

كامران افصحی, محمد‌رضا مستوفی سركاری, فرید شكاری, مهدی راستگو
بازدید: 29

تأثیر پرایمینگ سالیسلیک ‌اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله زایشی

آرش پاک‌مهر, مهدی راستگو, فرید شكاری, جلال صبا, مریم وظایفی, اسماعیل زنگانی
بازدید: 23