لیست داوران منتصب

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • اکبر علی وردی
 • جعفر نباتی
 • جمشید رزمجو
 • حسن فرحبخش
 • حمید آماده
 • حمیدرضا بلوچی
 • رضا صدرآبادی حقیقی
 • زینب اورسجی
 • سرور خرم دل
 • سید حسین صباغ پور
 • عباس محمدی
 • علی معصومی
 • مجتبی حسن زاده دلویی
 • مجتبی ممرآبادی
 • مجید دشتی
 • محسن جهان
 • محسن عدالت
 • محمد رضا کهنسال
 • محمود رضا تدین
 • مرتضی گلدانی
 • منصور تقوایی
 • منیره چنیانی
 • مهدی راستگو
 • مهدی زارعی
 • پریسا طاهری
 • یحیی امام
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسي اثر تراكم کاشت و میزان مصرف كود دامي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام لوبياي قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

قربانعلی اسدی, راحله احمدزاده قویدل, محمد تقی ناصری پور یزدی, رضا قربانی, سرور خرم دل
بازدید: 180
بازدید: 124
بازدید: 99
بازدید: 206

ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشها

ابراهیم ایزدی دربندی, الناز مولایی, احمد نظامی, حسن پرسا
بازدید: 82

اثر سَرزنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مؤثر بر پُرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.)

عارفه علی پور قاسم آباد سفلی, علی راحمی کاریزکی, علی نخ زری مقدم, عباس بیابانی, مهدی تراشی
بازدید: 65
بازدید: 72