لیست داوران منتصب

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • احمد غلامی
 • الهام عزیزی
 • امیر لکزیان
 • جعفر نباتی
 • حسن فرحبخش
 • حسن فیضی
 • حمیدرضا دری
 • رضا خراسانی
 • سعید رضا وصال
 • سید حسن مرعشی
 • سید محمدرضا احتشامی
 • عباس بیابانی
 • علی اکبر کامگار حقیقی
 • علی گنجعلی
 • فرهاد شکوهی فر
 • محسن جهان
 • محسن عدالت
 • محمود رضا تدین
 • محمود رمرودی
 • مرتضی عظیم زاده
 • مرتضی گلدانی
 • مژگان ویسی
 • نسرین مشتاقی
 • همایون کانونی
 • پیام پزشکپور
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

فاطمه قراجه داغی, محمدرضا بی همتا, سیدعلی پیغمبری, مریم رضایی نیا
بازدید: 84

بهینه‌سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم

فاطمه ذاکر تولایی, عبدالرضا باقری, بهزاد قره یاضی, کایران کمار شارما
بازدید: 62
بازدید: 80
بازدید: 73

اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد

قربانعلی اسدی, سرور خرم دل, روشنک شهریاری, فاطمه رنجبر, مهسا اقحوانی شجری
بازدید: 83