لیست داوران منتصب

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • امیر لکزیان
 • امیرحسین افکاری سیاح
 • بیژن قهرمان
 • جمشید رزمجو
 • حجت امامی
 • حسین صادقی نامقی
 • داود صادق زاده اهری
 • سرور خرم دل
 • سعید رضا وصال
 • سید عبدالرضا کاظمینی
 • سیدکریم موسوی
 • شهرام نوروززاده
 • عادل غدیری
 • عباس بیابانی
 • علی اکبر محمودی
 • علی اکبر کامگار حقیقی
 • قربانعلی اسدی
 • محرم ولی زاده
 • محسن آزادبخت
 • محسن عدالت
 • محمد جلینی
 • محمد فارسی
 • مرتضی عظیم زاده
 • مرتضی گلدانی
 • مریم تاتاری
 • مسعود تقی زاده
 • هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی
 • همایون کانونی
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • یاسر اسماعیلیان
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل

مریم رضایی نیا, محمدرضا بی همتا, سیدعلی پیغمبری, علیرضا عباسی, فاطمه قراجه داغی
بازدید: 51

اثر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌هایلوبیاچیتی در شهرکرد

هدایت اله کریم زاده, احمد نظامی, محمد کافی, محمودرضا تدین
بازدید: 28
بازدید: 68
بازدید: 42

واکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگان

جواد فدایی, ابوالفضل فرجی, محمد رضا داداشی, آسیه سیاهمرگویی
بازدید: 729

ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد نخود تحت شرایط دیم

سید سعید موسوی, محمد رضا عبداللهی, فرزاد کیان ارثی, داود احمدی دهرشید
بازدید: 25