لیست داوران منتصب

 • امیر لکزیان
 • حسن فرحبخش
 • حسن فیضی
 • رضا خراسانی
 • سپیده انورخواه
 • سید حسن مرعشی
 • سید عبدالرضا کاظمینی
 • سید موسی موسوی کوهی
 • سید وحید اسلامی
 • سیدکریم موسوی
 • علی اکبر محمودی
 • علیرضا سیفی
 • مجید جامی الاحمدی
 • محسن عدالت
 • مرتضی گلدانی
 • مریم جانعلی زاده
 • منیره چنیانی
 • نسرین مشتاقی
 • همایون کانونی
 • پرویز احسان زاده
 • یحیی امام
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی
بازدید: 43

ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum L.)

قدریه محمودی, علی قنبری, مهدی راستگو, مصطفی قلی زاده, ایرج طهماسبی
بازدید: 40

تأثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌هایجوانه‌زنی بذور ماش‌سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek)

مجید قنبری, کامران منصورقناعی پاشاکی, صابر صفایی عبدالمناف, خدیجه عزیز علی آبادی
بازدید: 44

تأثیر آبیاری ‌تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخص‌های رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.)در منطقه مشهد

کمال حاج محمدنیا قالی باف, فریده سادات حسینی, احمد نظامی, مهدی پارسا
بازدید: 58
بازدید: 54
بازدید: 48