فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی تنوّع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سمانه نجیب‌نیا; بختیار للـه‌گانی; حسن پُرسا

اثر تاریخ کاشت‌های دیرهنگام بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.)

حدیث حسنوند; سید عطاءاله سیادت; محمدرضا مرادی‏ تلاوت; سیدهاشم ‏موسوی; عبدالحمید کرمی ‏نژاد

اثر تغذیة روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در تنش کم‌آبی

نادر دادخواه; علی عبادی; قاسم پرمون; عبدالقیوم قلی پوری; سدابه جهانبخش