لیست داوران منتصب

  • علیرضا دادخواه
  • متین جامی معینی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری

سارا پرنده, غلامرضا زمانی, محمدحسن سیاری, محمدقادر قادری
بازدید: 32
بازدید: 22

تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود(Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری محدود

مریم پیرزاده مقدم, عبدالرضا باقری, سعید ملک زاده شفارودی, علی گنجعلی
بازدید: 31
بازدید: 39