فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان

محسن زعفرانیه; احمد نظامی; سیدمسعود ضیائی; میترا جباری

آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)

پرویز عبادی باباجان; نسرین مشتاقی; عبدالرضا باقری; حسن مرعشی; سعید ملک‌زاده شفارودی