فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ارزیابی کاشت بقولات به‌عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی

احمد نظامی; عبدالرضا باقری; مرتضی عظیم زاده; علی اكبر محمودی; علی بزرگمهر

مطالعة بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ‌های نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

سید رضا هاشمی; سعید ملک زاده شفارودی; سید حسن مرعشی; علی گنجعلی