مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ارزیابی کاشت بقولات به‌عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی

احمد نظامی, عبدالرضا باقری, مرتضی عظیم زاده, علی اكبر محمودی, علی بزرگمهر
بازدید: 35
بازدید: 22

مطالعة بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ‌های نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

سید رضا هاشمی, سعید ملک زاده شفارودی, سید حسن مرعشی, علی گنجعلی
بازدید: 31