فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ارزیابی بخشی از مجموعة ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخود های تیپ کابلی

احمد نظامی; فرزین پورامیر; صیاد مؤمنی; حسن پرسا; علی گنجعلی; عبدالرضا باقری

بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم

علیرضا محسنی محمدجانلو; احمد توبه; عبدالقیوم قلی پوری; حسین مصطفایی

ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی‌اتیلن‌گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)

محمد زارع مهرجردی; عبدالرضا باقری; احمد رضا بهرامی; جعفر نباتی; علی معصومی

ارزیابی عکس‌العمل ژنوتیپ‌های نخود به سطوح کم‌آبیاری در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

علیرضا عیوضی; حسن تقی‌خانی; شهرام شیر علیزاده; محمد رضائی; سید حیدر موسوی انزابی