مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی
بازدید: 50

ارزیابی بخشی از مجموعة ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخود های تیپ کابلی

احمد نظامی, فرزین پورامیر, صیاد مؤمنی, حسن پرسا, علی گنجعلی, عبدالرضا باقری
بازدید: 21

بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم

علیرضا محسنی محمدجانلو, احمد توبه, عبدالقیوم قلی پوری, حسین مصطفایی
بازدید: 23

خصوصیات فیزیولوژیک ارقام نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه آغازگر

مراد شعبان, سیروس منصوری‌فر, مختار قبادی, سید حسین صباغ‌پور
بازدید: 73

ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی‌اتیلن‌گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)

محمد زارع مهرجردی, عبدالرضا باقری, احمد رضا بهرامی, جعفر نباتی, علی معصومی
بازدید: 18

ارزیابی عکس‌العمل ژنوتیپ‌های نخود به سطوح کم‌آبیاری در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

علیرضا عیوضی, حسن تقی‌خانی, شهرام شیر علیزاده, محمد رضائی, سید حیدر موسوی انزابی
بازدید: 24
بازدید: 16