تعداد دوره‌ها   12
تعداد شماره‌ها   23
تعداد مقالات   306
تعداد نویسندگان   774
تعداد مشاهده مقاله   34,876
تعداد دریافت فایل اصل مقاله   11,968
نسبت مشاهده بر مقاله  113.97
نسبت دریافت فایل بر مقاله  39.11
تعداد پایگاه های نمایه شده   5
تعداد داوران  261
میانگین زمان داوری 28 روز

درصد پذیرش

37 %

بازه زمانی بررسی اولیه مقالالت

7 روز  • «پژوهش‌های حبوبات ایران» نشریه‌ای است علمی‌ که از خردادماه سال1389، به‌صورت دوفصلنامه (دو شماره در سال) به‌صورت منظم و پیوسته انتشار می‌یابد.
  • این نشریة علمی، به‌وسیلة پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب تفاهم‌نامة همکاری با شِش دانشگاه کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تربیت‌مدرس، شهیدباهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، انتشار می‌یابد.
  • این نشریة تخصصی، نتایج تحقیقات حبوبات را در زمینه‌های مختلف، شامل زراعت و بِه‌زراعی، بِه‌نژادی و بیوتکنولوژی، اکوفیزیولوژی، مقاومت و تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی، گیاه‌پزشکی، صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی، مکانیزاسیون و...، در قالب مقالات پژوهشی، پس از داوری منتشر می‌کند.
  • منظور از حبوبات، بقولات مهم زراعی شامل نخود، عدس، انواع لوبیا، ماش، باقلا، نخودفرنگی، دال‌عدس و خُلّر می‌باشد.
  • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد/ نوع داوری: دوسوناشناس/ سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات
  • این نشریه، از سامانه مشابهت‌یاب «همیاب» استفاده می‌کند.

  • این نشریه در هیچ‌کدام از فرایندهای دریافت تا پذیرش، هیچ‌گونه وجهی را بابت پردازش‌های مختلف مقاله، از نویسنده(گان) دریافت نمی‌نماید.

  • ضریب تأثیر در سال 1396: 0/137 (ISC)
  • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: «ب»
شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-239 

14. ارزیابی تحمل به شوری 140 ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum)

صفحه 205-220

10.22067/ijpr.v11i2.78306

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ الهه برومند رضا زاده


ابر واژگان