کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 6
1. اثر همزیستی میکوریزا و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و عناصر دانه و بقایای گیاهی نخود (Cicer arietinum)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-90

10.22067/ijpr.v10i1.63925

محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان


2. اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-117

10.22067/ijpr.v9i1.56269

سیامک فرجام؛ عادل سی وسه مرده؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا؛ اسعد رخزادی


3. ارزیابی کمک آب زیرزمینی کم‌عمق در تأمین نیاز آبی دو رقم عدس (Lens culinaris L.)

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-203

10.22067/ijpr.v9i2.53905

هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضاپی؛ مختار قبادی


5. کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-31

10.22067/ijpr.v1394i1.26761

غلامرضا محسن‌آبادی؛ حسان صابری؛ مجید مجیدیان؛ سید محمد رضا احتشامی


6. اثر سطوح آبیاری و محلول‌پاشی آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 54-65

10.22067/ijpr.v1394i1.49008

روح‌الله سعیدی ابواسحقی؛ علیرضا یدوی