کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
ارزیابی تنوع اگرومورفولوژیکی ژرم‌پلاسم لوبیا چشم‌بلبلی مناطق گرم و خشک ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 85-103

10.22067/ijpr.v12i2.87704

بهنام بخشی؛ معصومه پوراسماعیل؛ محمد کشتگر خواجه داد


بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در لاین‌های عدس

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 100-113

10.22067/ijpr.v9i2.60322

محمد حسن رحیمی؛ سعداله هوشمند؛ محمود خدامباشی؛ نرگس قاسمی سیانی


بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت‌پذیری و پیشرفت ژنتیکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی

دوره 6، شماره 1، آبان 1394، صفحه 100-107

10.22067/ijpr.v1394i1.26517

مجتبی لطفی آغمیونی؛ محمد جعفرآقایی؛ شاهین واعظی؛ اسلام مجیدی هروان


بررسی فیلوژنی ژنوتیپ‌های نخود ایکاردا با تودة بومی بیونیچ (Bivanij) غرب ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 9-18

10.22067/ijpr.v1394i2.31204

فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مهین رحیمی؛ احمد اسماعیلی