کلیدواژه‌ها = تاریخ کاشت
ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم مشهد

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 182-194

10.22067/ijpr.v10i1.63131

علیرضا خداشناس؛ داود صادق زاده اهری؛ محمد دادمند؛ مهدی عباس زاده


اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 188-201

10.22067/ijpr.v7i2.46993

محسن عدالت؛ مریم کمالی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ بهرام حیدری


بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان

دوره 5، شماره 1، آبان 1393، صفحه 23-32

10.22067/ijpr.v1393i1.46056

محسن زعفرانیه؛ احمد نظامی؛ سیدمسعود ضیائی؛ میترا جباری


مطالعة اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اصلاح‌شدة نخود آرمان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24700

رحیم بیات؛ سیدحسین صباغ‌پور؛ علی حاتمی؛ علی‌ اشرف مهرابی


تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر جمعیت و شدت خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود در استان لرستان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24707

روشنک قربانی؛ سیدکریم موسوی؛ محسن غیاثوند؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی