نویسنده = �������� ������������� ������������������
اثر تاریخ کاشت‌های دیرهنگام بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.)

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 47-58

10.22067/ijpr.v1394i2.41816

حدیث حسنوند؛ سید عطاءاله سیادت؛ محمدرضا مرادی‏ تلاوت؛ سیدهاشم ‏موسوی؛ عبدالحمید کرمی ‏نژاد