نویسنده = ������������ ������������ ��������
اثر کشت مخلوط تأخیری نخود با جو، روی صفات بیوشیمیایی و عملکرد در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 164-182

10.22067/ijpr.v11i2.78361

نگین محاویه اسعدی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ وحید براتی