نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی شاخص‌های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیارسبز

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 22-35

10.22067/ijpr.v11i2.74732

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم‌دل؛ محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند


ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات آن در حبوبات ایران

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 196-214

10.22067/ijpr.v12i1.77599

محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند؛ مهدی نصیری محلاتی