نویسنده = �������� ���������� ��������������
تأثیر کود کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش ‌آبی

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 141-154

10.22067/ijpr.v10i1.63836

راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین زاده؛ گرشاسب ریگی


بررسی اثر متانول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 71-82

10.22067/ijpr.v1393i2.47031

سعیدرضا حسین‌زاده؛ منیرة چنیانی؛ اعظم سلیمی