نویسنده = ������������ ������ ��������
اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-58

10.22067/ijpr.v7i2.43382

سعیده عالیپور؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطااله سیادت؛ سید هاشم موسوی؛ عزیز کرملا چعب