نویسنده = ���������� �������������� ��������������
ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشها

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 118-128

10.22067/ijpr.v9i1.56867

ابراهیم ایزدی دربندی؛ الناز مولایی؛ احمد نظامی؛ حسن پرسا