نویسنده = ���������������� ��������
ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 54-64

10.22067/ijpr.v7i1.36727

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ مصطفی قلی زاده؛ ایرج طهماسبی