نویسنده = ������������ ����������
اثر اسید ‌سالیسیلیک و کودهای ‌زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام نخود دیم (Cicer arietinum L.)

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 136-150

10.22067/ijpr.v12i2.87109

فردین مومنی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ سید عطاالله سیادت؛ بابک پاکدامن سردرود؛ مختار قبادی


ارزیابی کمک آب زیرزمینی کم‌عمق در تأمین نیاز آبی دو رقم عدس (Lens culinaris L.)

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 191-203

10.22067/ijpr.v9i2.53905

هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضاپی؛ مختار قبادی