نویسنده = ������������ ���������������������� ����������
بررسی فیلوژنی ژنوتیپ‌های نخود ایکاردا با تودة بومی بیونیچ (Bivanij) غرب ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 9-18

10.22067/ijpr.v1394i2.31204

فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مهین رحیمی؛ احمد اسماعیلی