نویسنده = ���������������� ����������������������
اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 188-201

10.22067/ijpr.v7i2.46993

محسن عدالت؛ مریم کمالی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ بهرام حیدری


تأثیر تنش خشکی و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 5، شماره 1، آبان 1393، صفحه 79-90

10.22067/ijpr.v1393i1.46203

لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت