نویسنده = ������ ������ ��������
ارزیابی شاخص‌های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیارسبز

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 22-35

10.22067/ijpr.v11i2.74732

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم‌دل؛ محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند


بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 12-28

10.22067/ijpr.v9i1.50242

قربانعلی اسدی؛ راحله احمدزاده قویدل؛ محمد تقی ناصری پور یزدی؛ رضا قربانی؛ سرور خرم دل


اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 192-204

10.22067/ijpr.v8i2.50084

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم دل؛ روشنک شهریاری؛ فاطمه رنجبر؛ مهسا اقحوانی شجری