نویسنده = ���������������� ��������
ارزیابی تناسب اراضی استان گلستان جهت کشت نخودفرنگی بر اساس عوامل اقلیمی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 62-73

10.22067/ijpr.v11i1.70708

مهدی تراشی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ محمد صلاحی فراهی


اثر سَرزنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مؤثر بر پُرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.)

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 129-141

10.22067/ijpr.v9i1.57934

عارفه علی پور قاسم آباد سفلی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی؛ مهدی تراشی


مطالعه اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک و عمق‌های مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 31-46

10.22067/ijpr.v1394i2.42504

عباس بیابانی؛ محسن آذرنیا؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری