نویسنده = ������������������ ��������
تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا

دوره 1، شماره 2، مرداد 1389

10.22067/ijpr.v1i2.9214

مهدی مهرپویان؛ جواد نورمحمدی؛ Mohamad javad میرهادی؛ داود حیدری؛ Amir Hossein شیرانی‌راد