فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

اثر پوشش بذر با زئولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتئین و دانه ارقام ماش (Vigna radiata L.) در شرایط اهواز

محمود بهادر; علیرضا ابدالی مشهدی; سیدعطاءاله سیادت; قدرت‏ اله فتحی; امین لطفی جلال‏ آبادی

اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

سیدرضا امیری; مهدی پارسا; محمد بنایان; مهدی نصیری محلاتی; رضا دیهیم فرد

بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت‌پذیری و پیشرفت ژنتیکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی

مجتبی لطفی آغمیونی; محمد جعفرآقایی; شاهین واعظی; اسلام مجیدی هروان