نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های حبوبات ایران    

دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
دکتر محمد کافی
دکتر احمد نظامی
۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹   ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۲۵
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، صندوق پستی: ۱۶۵۳-۹۱۷۷۵ کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴، دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
میانگین ضریب تأثیر در سال۱۳۹۳: ۰/۰۷ (ISC)

سال ۷ شماره ۱ (۱۳۹۵)


فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • کالیبراسیون آزمون تسریع پیری به عنوان یک آزمون قدرت بذر برای پیش بینی سبزشدن گیاه نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط مزرعه 
  پروین بیات ; مختار قبادی ; محمداقبال قبادی ; غلامرضا محمدی 9-24
  بازدید: 110
  اثر فتوپریود بر جنین‌زایی ‌رویشی در اندام‌های مختلف نخود (Cicer arietinum L.) 
  علی اکبر مظفری ; کژال کمانگر 25-36
  بازدید: 106
  ارزیابی زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهد 
  حسن پُرسا ; احمد نظامی ; عبدالرضا باقری ; سمانه نجیب‌نیا 37-53
  بازدید: 90
  ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum L.) 
  قدریه محمودی ; علی قنبری ; مهدی راستگو ; مصطفی قلی زاده ; ایرج طهماسبی 54-64
  بازدید: 93
  تأثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌هایجوانه‌زنی بذور ماش‌سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek) 
  مجید قنبری ; کامران منصورقناعی پاشاکی ; صابر صفایی عبدالمناف ; خدیجه عزیز علی آبادی 65-80
  بازدید: 69
  تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) 
  مرتضی گلدانی ; مریم جوادی ; احمد نظامی 81-92
  بازدید: 88
  تأثیر دمای شبانه و نیتریک‌اکساید بر برخی ویژگی¬های فیزیو-بیوشیمیایی گیاه نخود 
  نادر چاپارزاده ; معصومه فرجی 93-104
  بازدید: 70
  تأثیر آبیاری ‌تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخص‌های رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.)در منطقه مشهد 
  کمال حاج محمدنیا قالی باف ; فریده سادات حسینی ; احمد نظامی ; مهدی پارسا 105-120
  بازدید: 77
  ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت¬پذیری صفات کمّی در ژنوتیپ¬های نخودتیپ کابلی در شرایط دیم 
  حدیث حسنی ; داریوش نباتی احمدی ; پیام پزشکپور ; کریم سرخه 121-134
  بازدید: 98
  اثر عمق کاشت و مالچ بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک درمراحل مختلف رشد نخود تحت شرایط دیم 
  مسلم فطری ; محمد اقبال قبادی ; مختار قبادی ; غلامرضا محمدی 135-144
  بازدید: 124
  بررسی صفات مهم مورفولوژیکی و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic) تحت سایه‌اندازی و بیوپرایمینگ 
  فرشته دارابی ; علی حاتمی ; محمد جواد زارع ; رحیم ناصری 145-160
  بازدید: 93
  تأثیر محلول¬پاشی میکرو و نانوذرات اکسیدآهن به‌همراه مواد افزودنی D.G ADJUVANT و RCP-۵ بر برخی صفات فیزیولوژیکی لوبیا‌سبز (Phaseolus vulgaris L.) 
  دنیا نوذری راد ; مهدی برادران فیروزآبادی ; حسن مکاریان ; ناصر فرخی ; احمد غلامی 161-173
  بازدید: 92