نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های حبوبات ایران    

دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
دکتر محمد کافی
دکتر احمد نظامی
۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹   ۰۵۱-۳۸۸۰۷۰۲۴
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، صندوق پستی: ۱۶۵۳-۹۱۷۷۵ کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴، دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
میانگین ضریب تأثیر در سال۱۳۹۳: ۰/۰۷ (ISC)

سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)


فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • دوره بحرانی رقابت علف‌های‌هرز در گیاه زراعی عدس (Lens culinaris Medic) در شرایط ‌آب‌و‌هوایی کرمانشاه 
  شایسته طاهرآبادی ; مختار قبادی ; پژمان اله مرادی 10-26
  بازدید: 293
  مطالعه جنبه‌های اکولوژیکی کشت‌ مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.) و ماش‌سبز (Vigna radiata L.) تحت شرایط کنترل و عدم‌کنترل علف‌های‌هرز 
  علیرضا کوچکی ; حسام‌الدین سلوکی ; ثنا کاربر 27-44
  بازدید: 259
  اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.) 
  سعیده عالیپور ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطااله سیادت ; سید هاشم موسوی ; عزیز کرملا چعب 45-58
  بازدید: 261
  برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران 
  محمد قربانی ; محسن جمالی پور ; علیرضا کوچکی ; ناصر شاهنوشی 59-77
  بازدید: 212
  برهمکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) 
  علی گنجعلی ; پروانه ابریشم چی ; مریم شوریابی 78-94
  بازدید: 262
  بررسی اثرات باقیماندة برخی از ‌علف‌کش‌‌های سولفونیل اوره و آریلوکسی‌فنوکسی‌پروپیونات‌های مورد استفاده درگندم درخاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های نخود 
  رحیم بخش محمد نژاد ; ابراهیم ایزدی دربندی ; مهدی راستگو ; امیر لکزیان 95-108
  بازدید: 217
  اثرات روش‌های مختلف کم‌آبیاری بر خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی لوبیای قرمز 
  ناصر گنجی خرم دل ; عبداله ایمانمهر 109-124
  بازدید: 244
  اثر کادمیوم بر تغییرات برخی اجزاء سیستم دفاع آنتی‌اُکسیدان آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاهچه‌های عدس 
  حمیدرضا کاوسی ; فاطمه بارنده 125-137
  بازدید: 216
  بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید‌ و جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata) 
  مجتبی کیخا ; محسن نوری ; عباس کشته گر 138-151
  بازدید: 208
  بررسی اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis) با ماش (Vigna radiata) بر مهار علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد ماش 
  بهرام میرشکاری 152-163
  بازدید: 204
  اثرمحلول‌پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)تحت شرایط خشکی 
  مرتضی جمشیدی ; عبدالرزاق دانش شهرکی ; سید مجتبی هاشمی جزی 164-174
  بازدید: 195
  اثر سطوح اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا لیما (Phaseolus lunatus L.) در شرایط تنش خشکی 
  صدیقه بهشتی ; علی تدین ; سیف اله فلاح 175-187
  بازدید: 244
  اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.) 
  محسن عدالت ; مریم کمالی ; سیدعبدالرضا کاظمینی ; بهرام حیدری 188-201
  بازدید: 311
  ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی متانول بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Medik) تحت شرایط تنش کم‌آبی 
  راهله احمدپور ; نظام آرمند ; سعید رضا حسین زاده ; مهدی رژه 202-214
  بازدید: 340
  انتقال ژن codAبه عدس ((Lens culinarisM. و تولید گیاهان تراریختهT۱ 
  فاطمه ذاکر تولایی ; بهزاد قره یاضی ; عبدالرضا باقری ; کایران کمار شارما 215-229
  بازدید: 212