نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های حبوبات ایران    

دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
دکتر محمد کافی
دکتر احمد نظامی
۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹   ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۲۵
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، صندوق پستی: ۱۶۵۳-۹۱۷۷۵ کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴، دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
میانگین ضریب تأثیر در سال۱۳۹۳: ۰/۰۷۱۰ (ISC)

سال ۶ شماره ۲ (۱۳۹۴)


فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • بررسی فیلوژنی ژنوتیپ‌های نخود ایکاردا با تودة بومی بیونیچ (Bivanij) غرب ایران 
  فرهاد نظریان فیروزآبادی ; مهین رحیمی ; احمد اسماعیلی 9-18
  بازدید: 144
  بررسی تنوّع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; سمانه نجیب‌نیا ; بختیار للـه‌گانی ; حسن پُرسا 19-30
  بازدید: 125
  مطالعه اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک و عمق‌های مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس 
  عباس بیابانی ; محسن آذرنیا ; حسین صبوری ; ابراهیم غلامعلی پور علمداری 31-46
  بازدید: 120
  اثر تاریخ کاشت‌های دیرهنگام بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.) 
  حدیث حسنوند ; سید عطاءاله سیادت ; محمدرضا مرادی‏ تلاوت ; سیدهاشم ‏موسوی ; عبدالحمید کرمی ‏نژاد 47-58
  بازدید: 119
  اثر تغذیة روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در تنش کم‌آبی 
  نادر دادخواه ; علی عبادی ; قاسم پرمون ; عبدالقیوم قلی پوری ; سدابه جهانبخش 59-72
  بازدید: 106
  بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) 
  فرانک نوربخش ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی 73-86
  بازدید: 112
  تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی عدس به روش بیلان آبی (مطالعه موردی: خرم‌آباد) 
  مریم صارمی ; بهمن فرهادی ; عباس ملکی ; معصومه فراستی 87-98
  بازدید: 99
  بررسی تأثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیاچشم‌بلبلی 
  سید حمزه حسینیان ; ناصر مجنون حسینی 99-108
  بازدید: 124
  بررسی تأثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط مزرعه 
  محمد دشتکی ; هادی محمدعلی پوریامچی ; محمدرضا بی‌همتا 109-122
  بازدید: 82
  گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) 
  خسرو مفاخری ; محمدرضا بی همتا ; علیرضا عباسی 123-138
  بازدید: 121
  تأثیر مدیریت تلفیقی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌های هرز لوبیاچیتی 
  نورعلی ساجدی ; سجاد حیدری ; محمد جواد مدنی 139-150
  بازدید: 96
  اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) 
  قدریه محمودی ; قربانعلی اسدی ; سرور خرمدل 151-163
  بازدید: 108